Gebed

VOOR PRIVÉ GEBRUIK

Barmhartige Vader, uw Zoon en onze Verlosser heeft U verheerlijkt door tot het einde van zijn leven vol liefde uw wil te volbrengen. Aan Uw dochter María Félix heeft U het vurige verlangen gegeven U te verheerlijken, van nabij Christus te volgen en mee te werken aan de verlossing van de wereld door middel van het door haar gestichte Gezelschap van de Verlosser. Verleen ons door haar voorspraak de gunst waarom wij U vragen, opdat de H. Kerk, de Bruid van Christus, die María Félix zo hartstochtelijk beminde, haar tot uw groter verheerlijking tot de eer van de altaren moge verheffen. Amen