BIOGRAFIE

Geboren in Albelda in Noord Spanje, dicht bij de Pyrrenëen op 25 Augustus 1907, werd María Félix op 12 September van dat jaar in deze plaats gedoopt.

Op veertienjarige leeftijd bespeurde zij de roeping zich geheel aan Christus te geven. Zij gevoelde zich onweerstaanbaar aangetrokken tot de Ignatiaanse spiritualiteit. Zich inzetten voor de meerdere eer van God in de navolging van en verbondenheid met Christus werd haar bestaansgrond. Middelerwijle behaalde zij het licentiaat in de scheikunde om zo een meer geschikt instrument in dienst van Christus te worden.

Langs een weg die een verrassende en authentieke overeenkomst vertoonde met de levensloop van de H. Ignatius van Loyola, leidde God haar zodat haar levenstaak vaste vorm aannam in het Gezelschap van de Verlosser, dat in 1952 als een religieuze congregatie met diocesaan rechtelijke status werd opgericht en in 1986 tot een instituut van pauselijke recht werd verheven.

De taak die God haar toe wees binnen de Kerk was die van de christelijke opvoeding van de jeugd, met name van de universiteitsstudenten, waar ook ter wereld. Op grond van deze doelstelling ontstonden de Colleges van de Moeder van de Verlosser, die tot taak hebben het charisma dat God aan María Féliz gaf door te geven – trouw aan de Paus, een grote liefde tot de Allerheiligste Maagd en steeds een stuwende kracht te zijn in de maatschappij om deze tot Christus te brengen.

In diepe vroomheid is zij op 12 Januari 2001 te Madrid gestorven. De oorzaak van de heiligverklaring van de Dienaar Gods werd in 2009 in Madrid geïntroduceerd. Op 10 juli 2020 machtigde paus Franciscus de Congregatie voor de Heiligenzaken om het decreet van heroïsche deugden af ​​te kondigen en haar eerbiedwaardig te verklaren.

Vanaf dit moment bevestigt onze Moederkerk dat in haar een buitengewone beoefening van alle christelijke deugden is waargenomen. Met de studie en goedkeuring van een wonder verkregen door haar voorspraak, kan Moeder María Félix gezegend worden verklaard en zal een tweede wonder de weg openen voor haar heiligverklaring.

U wordt verzocht om op haar voorspraak verkregen gunsten mee te delen aan de religieuzen van de Compañía del Salvador, Calle Tapia de Casariego, 19, 28023 Madrid, Spanje.